PYZEL

PYZEL

יש 15 מוצרים
מציג 1 - 15 מתוך 15 פריטים
 • PYZEL - Shadow

  The Shadow מגיע בצירופים הבאים: ליטר 23.6 3/16 2 5.7 ליטר 24.8 1/4 2 5.8 ליטר 25.4 1/4 2 5.9 ליטר 26.6 5/16 2 5.10 ליטר 28 3/8 2 5.11 ליטר 29.4 7/16 2 6.0 ליטר 30.8 1/2 2 6.1 ליטר 32.1 9/16 2 6.2 ליטר 33.6 5/8 2 6.3 ליטר 35.3 11/16 2 6.4 ליטר 37.2 3/4 2 6.6

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Ghost

  The Ghost מגיע בצירופים הבאים: ליטר 24.7 5/16 2 5.8 ליטר 26 3/8 2 5.9 ליטר 27.2 7/16 2 5.10 ליטר 28.4 1/2 2 5.11 ליטר 29.9 9/16 2 6.0 ליטר 31.3 5/8 2 6.1 ליטר 32.7 11/16 2 6.2 ליטר 34.3 3/4 2 6.3 ליטר 36.6 7/8 2 6.4 ליטר 39.2 3 6.5 ליטר 40.1 3 6.6

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Radius

  The Radius מגיע בצירופים הבאים: ליטר 22 1/8 2 5.6 ליטר 22.5 1/8 2 5.7 ליטר 23.6 3/16 2 5.8 ליטר 24.8 1/4 2 5.9 ליטר 26 5/16 2 5.10 ליטר 27.35 3/8 2 5.11 ליטר 28.55 7/16 2 6.0 ליטר 30.1 1/2 2 6.1 ליטר 31.4 9/16 2 6.2 ליטר 33.1 5/8 2 6.3 ליטר 34.5 11/16 2 6.4 ליטר 36.8 3/4 2 6.6

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Pyzalien 2

  Pyzalien 2 מגיע בצירופים הבאים: ליטר 23.1 1/8 2 5.5 ליטר 24.1 3/16 2 5.6 ליטר 25.4 1/4 2 5.7 ליטר 26.5 5/16 2 5.8 ליטר 27.3 5/16 2 5.9 ליטר 28.9 3/8 2 5.10 ליטר 30.2 7/16 2 5.11 ליטר 31.5 1/2 2 6.0 ליטר 33.1 9/16 2 6.1 ליטר 34.9 5/8 2 6.2 ליטר 38.3 3/4 2 6.4 ליטר 41.9 7/8 2 6.6 ליטר 45 3 6.8

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Phantom

  The Phantom מגיע בצירופים הבאים: ליטר 25.4 5/16 2 5.6 ליטר 26.7 3/8 2 5.7 ליטר 27.3 3/8 2 5.8 ליטר 28.6 7/16 2 5.9 ליטר 30.1 1/2 2 5.10 ליטר 31 1/2 2 5.11 ליטר 32.6 9/16 2 6.0 ליטר 34.4 5/8 2 6.1 ליטר 35.9 11/16 2 6.2 ליטר 38.2 3/4 2 6.4 ליטר 43.4 3 6.6

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Astro Pop

  Astro Pop מגיע בצירופים הבאים: ליטר 27.8 5/16 2 5.6 ליטר 29.3 3/8 2 5.7 ליטר 29.9 3/8 2 5.8 ליטר 31.3 7/16 2 5.9 ליטר 32 7/16 2 5.10 ליטר 33.5 1/2 2 5.11 ליטר 35 9/16 2 6.0 ליטר 37.4 5/8 2 6.2 ליטר 40.6 3/4 2 6.4 ליטר 44.1 7/8 2 6.6 ליטר 47.7 3 6.8 ליטר 50.4 1/16 3 6.10

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Happy Twin

  Happy Twin מגיע בצירופים הבאים: ליטר 24.4 1/4 2 5.4 ליטר 26 5/16 2 5.6 ליטר 27.9 3/8 2 5.8  ליטר 30.6 1/2 2 5.10 ליטר 33.6 5/8 2 6.0

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Ghost XL

  The Ghost מגיע בצירופים הבאים: ליטר 27.6 1/2 2 5.9 ליטר 28.8 9/16 2 5.10 ליטר 30.2 5/8 2 5.11 ליטר 31.1 5/8 2 6.0 ליטר 33.2 3/4 2 6.1 ליטר 34.6 13/16 2 6.2 ליטר 36.2 7/8 2 6.3 ליטר 38.7 3 6.4 ליטר 41.5 1/16 2 6.6 ליטר 44 1/8 3 6.8 ליטר 46.7 3/16 3 6.10 ליטר 49.5 1/4 3 7.0

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Shadow XL

  The Shadow מגיע בצירופים הבאים: ליטר 24.7 5/16 2 5.6 ליטר 26 3/8 2 5.7 ליטר 26.6 3/8 2 5.8 ליטר 27.9 7/16 2 5.9 ליטר 29.3 1/2 2 5.10 ליטר 30.6 9/16 2 5.11 ליטר 32.1 5/8 2 6.0 ליטר 34.3 1/2 2 6.1 ליטר 36.8 3/4 2 6.2 ליטר 40.3 3 6.4 ליטר 42.8 1/16 3 6.6 ליטר 45.5 1/8 3 6.8

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Pyzalien 2 XL

  Pyzalien 2 מגיע בצירופים הבאים: ליטר 27.2 3/8 2 5.7 ליטר 28.5 7/16 2 5.8 ליטר 30 1/2 2 5.9 ליטר 30.8 1/2 2 5.10 ליטר 32.5 9/16 2 5.11 ליטר 34.1 5/8 2 6.0 ליטר 36.3 3/4 2 6.1 ליטר 38 13/16 2 6.2 ליטר 41 7/8 2 6.4 ליטר 45.2 1/16 3 6.6 ליטר 49.6 1/4 3 6.8

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Phantom XL

  The Phantom מגיע בצירופים הבאים: ליטר 29.3 1/2 2 5.8 ליטר 30.6 9/16 2 5.9 ליטר 32.3 5/8 2 5.10 ליטר 33.7 11/16 2 5.11 ליטר 34.8 11/16 2 6.0 ליטר 36.5 3/4 2 6.1 ליטר 38.1 13/16 2 6.2 ליטר 40.5 7/8 2 6.4 ליטר 43.8 3 6.6 ליטר 45.6 3 6.8

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Astro Pop XL

  Astro Pop XL מגיע בצירופים הבאים: ליטר 29.7 7/16 2 5.6 ליטר 31.1 1/2 2 5.7 ליטר 32.5 9/16 2 5.8 ליטר 34.1 5/8 2 5.9 ליטר 34.8 5/8 2 5.10 ליטר 36.3 11/16 2 5.11 ליטר 38 3/4 2 6.0 ליטר 41.1 7/8 2 6.2 ליטר 43.6 15/16 2 6.4 ליטר 46.7 3 6.6 ליטר 49.2 1/16 3 6.8 ליטר 52.2 1/8 3 6.10

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Gremlin

  Gremlin מגיע בצירופים הבאים: ליטר 27.6 3/8 2 5.4 ליטר 28.2 3/8 2 5.5 ליטר 29.6 7/16 2 5.6 ליטר 30.2 7/16 2 5.7 ליטר 31.6 1/2 2 5.8 ליטר 32.5 1/2 2 5.9 ליטר 34 9/16 2 5.10 ליטר 34.9 9/16 2 5.11 ליטר 36.6 5/8 2 6.0 ליטר 38.7 11/16 2 6.2 ליטר 40.9 3/4 2 6.4 ליטר 44.5 7/8 2 6.6 ליטר 48.1 3 6.8

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Gremlin XL

    Gremlin XL מגיע בצירופים הבאים: ליטר 30.5 1/2 2 5.6 ליטר 32.1 9/16 2 5.7 ליטר 33.6 5/8 2 5.8 ליטר 34.3 5/8 2 5.9 ליטר 36 11/16 2 5.10 ליטר 36.7 11/16 2 5.11 ליטר 38.3 3/4 2 6.0 ליטר 40.4 13/16 2 6.2 ליטר 42.7 7/8 2 6.4 ליטר 45.6 15/16 2 6.6 ליטר 48.8 1/16 3 6.8

  3,500 ₪‎
 • PYZEL - Astro

  Astro מגיע בצירופים הבאים: ליטר 28.4 3/8 2 5.4 ליטר 31.2 1/2 2 5.6 ליטר 33.7 9/16 2 5.8 ליטר 35.8 5/8 2 5.10 ליטר 38.75 3/4 2 6.0

  3,500 ₪‎